Výuka pro děti

Kurzy pro mateřské a základní školy

Typy výuky:

1. základní 12 hodinový kurz: základní kurz, který oblast architektury dětem přiblíží komplexně, ale tak aby to pro ně bylo zábavné a poučné zároveň

2. prázdninový workshop: variabilní přizpůsobení dle potřeb mateřských a základních škol

3. táborové téma: architekturu a stavitelství rozvíjíme také do celotáborových her, vždy dle intenzivní diskuse se zadavatelem

4. speciální akce: na míru připravené soutěže i workshopy

Filozofie:

Každý kurz připravujeme pro jednotlivé školičky s individuálním přístupem. Výuku se snažíme přizpůsobit potřebám, ale i přesto zanechat určitý rámec.
Vždy je pro nás velmi důležité, abychom se osobně potkaly s řediteli, organizátory a také dětmi.

Průběh kurzu:

- seznámení se školkou a s dětmi
- představení programu a jednotlivých témat
- zahájení výuky a jednotlivých kurzů
- v průběhu výuky zpětná vazba a upravování programu dle potřeb
- ukončení výuky

Metodika:

Jedna výuková hodina trvá 90 min.

- přivítání a seznámení s tématem, rychlá rekapitulace z poslední hodiny
- základní teoretické znalosti (vše probíhá formou komunikace s dětmi, použití názorných ukázek)
- hra, výroba modelů
- opakování tématu

Metodika je mimo jiné inspirovaná zahraničními kurzy s podobnou výukou. Jelikož v tuto chvíli se v Čechách jedná o ojedinělý projekt.


 

Fotogalerie